Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7826 | รายที่ 7827 | รายที่ 7828 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7827 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 70 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-13 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีลูกชาย ลูกสะใภ้เป็นผู้ดูแลใกล้ชิด
13 ตุลาคม 2564 17.00 น. มีไข้สูง มีนำมูก
14 ตุลาคม 2564 17.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิดแบบรู้ผลเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด - 19
14 ตุลาคม 2564 09.00-10.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิดแบบรู้ผลเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด
14 ตุลาคม 2564 13.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย โดยรถโรงพยาบาลมารับ
14 ตุลาคม 2564 14.30 น.-21.30 น. ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น