Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7827 | รายที่ 7828 | รายที่ 7831 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7828 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 42 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่สยยืนยันโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 10.00 - 11.00 น. ซื้อน้ำปั้นที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ใส่หน้ากาอนามัย
2 ตุลาคม 2564 12.00 - 13.00 น. ไปบ้านเพื่อนที่เป็นญาติ ไม่สวมหน้ากากอนามัย
3 ตุลาคม 2564 15.00 - 16.00 น. ซื้อของที่ร้านขายของชำหน้าปากซอยบ้านโนนเมือง ใส่หน้ากากอนามัย
4 ตุลาคม 2564 15.00 - 16.00 น. พักอยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปที่อื่น
5-6 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. กักตัวอยู่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 11.00 - 15.00 น. ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลกมลาไสย ด้วยวิธีรู้ผลเร็ว โดยรถยนต์ส่วนตัว ใส่หน้ากากอนามัย
8-13 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. กักตัวที่บ้านตัวเอง
14 ตุลาคม 2564 10.00 - 11.00 น. มีอาการคัดจมูก ตรวจหาเชื้อแบบรู้ผลเร็ว (ATK) ด้วยตัวเอง ผลพบเชื้อไวรัสโควิด - 19
14 ตุลาคม 2564 13.00 - 21.00 น. เข้ารักษาตัว (Admit)ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจยืนยันหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น