Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7828 | รายที่ 7831 | รายที่ 7832 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7831 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 38 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ และปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8497 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 - 6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านสวนกับสามี ช่วงกลางวันจะออกไปเลี้ยงวัว และขับรถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ร้านค้าของผู้ป่วยยืนยันเป็นประจำ
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านสวนกับสามี และเริ่มมีไข้ และปวดกล้ามเนื้อ
8 - 12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านสวนกับสามี ช่วงกลางวันจะออกไปเลี้ยงวัว และขับรถจักรยานยนต์ไปซื้อที่ร้านค้าของผู้ป่วยยืนยันเป็นประจำ และมียืนพูดคุยกันบ้าง
13 ตุลาคม 2564 16.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยออกไปซื้อของที่ร้านค้าบ้านหนองแคนกับญาติรวม 3 คน
14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านสวนกับสามี และทราบว่าเจ้าของร้านค้าชุมชนตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
15 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ และตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่หน่วยตรวจเชิงรุกสุขศาลานาจำปา
16 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
16 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น