Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7832 | รายที่ 7833 | รายที่ 7834 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7833 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 กันยายน-2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปบ้านเพื่อนผู้ป่วยรายที่ 7835 และกลับบ้านนอนพักผ่อน พักอาศัยด้วยกัน 1 คน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
3-8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปบ้านเพื่อนผู้ป่วยรายที่ 7835 และกลับบ้านนอนพักผ่อน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
9-13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่จุดพักคอยตำบลท่าคันโท
14 ตุลาคม 2564 09.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก
15 ตุลาคม 2564 09.30 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น