Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7833 | รายที่ 7834 | รายที่ 7835 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7834 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตลอดทั้งวัน พักอาศัยด้วยกัน 2 คน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตลอดทั้งวัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
6 ตุลาคม 2564 16.00-16.10 น. ซื้อของใช้ และอาหาร ที่ร้านค้าหมู่ 1 ตำบลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตลอดทั้งวัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
8 ตุลาคม 2564 09.30 น. หลานชายกักตัวที่สถานกักตัวเทศบาลตำบลท่าคันโท เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่8355
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตลอดทั้งวัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
10 ตุลาคม 2564 11.00-11.10 น. รับน้ำอ้อยไปส่งที่ หมู่1 ตำบลท่าคันโท ขายเสร็จกลับบ้าน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
11-12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตลอดทั้งวัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตลอดทั้งวัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
13 ตุลาคม 2564 16.00-16.10 น. ซื้อของใช้ และอาหาร ที่ร้านค้าหมู่ 1 ตำบลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตลอดทั้งวัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
15 ตุลาคม 2564 09.30 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก เนื่องจากสัมผัสเสี่ยงสูงรายที่7833
16 ตุลาคม 2564 09.30 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น