Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7835 | รายที่ 7836 | รายที่ 7853 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7836 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 18.00-19.00 น. ออกเดินทางจากเรือนจำโครงสร้างเบาโคกคำม่วง โดยรถยนต์ส่วนตัวนั่งกระบะหลัง นั่งด้วยกัน 4 คน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตลอดทั้งวัน พักอาศัยด้วยกัน 7 คน
1-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน รับจ้างขับรถดูดส้วมในเขตอำเภอท่าคันโท ไปด้วยกัน 2 คน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก ได้รับการตรวจด้วยATK มีผลเป็นลบ
8-13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่สถานกักตัวเทศบาลตำบลท่าคันโท เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเรือนจำโครงสร้างเบาโคกคำม่วง
14 ตุลาคม 2564 09.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก และกักตัวที่สถานกักตัวเทศบาลตำบลท่าคันโท
15 ตุลาคม 2564 09.30 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น