Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7854 | รายที่ 7855 | รายที่ 7856 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7855 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 12 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7760


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-12 ตุลาคม 2564 08.00 - 17.00 น. ผู้ป่วยรายที่ 7760 จะพาลูกชายไปเล่นกับตนเองเป็นประจำทุกวัน ที่บ้านกลางทุ่งนา
13 ตุลาคม 2564 08.00 - 17.00 น. เมื่อทราบผลของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7760 ตาพามาซื้ออาหารที่ตลาดสดเทศบาลสมเด็จ เพื่อเข้าสู่การกักตัว
14 ตุลาคม 2564 08.00 - 17.00 น. กักตัวอยู่ที่บ้าน ม.5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ระหว่างการกักตัวมี จนท.เทศบาล ส่งอาหารทั้ง 3 มื้อทุกวัน))
15 ตุลาคม 2564 13.30 - 15.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวพร้อมลุง จากนั้นกลับไปกักตัวต่อที่บ้าน
16 ตุลาคม 2564 09.00 น. ได้รับการแจ้งผลตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 พบว่า ผลติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น