Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7856 | รายที่ 7857 | รายที่ 7858 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7857 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-8 ต.ค.2564 09.00-18.00 น. - ไปเล่นบ้านเพื่อนกับลูก ที่หมู่ 2 ต.หนองสรวง
9 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน และทราบผลตรวจของหลาน มีผล ATK พบเชื้อ
10 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ นั่งรถเก๋งไปด้วยกัน 6 คน
11-13 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
14 ต.ค.2564 02.00 น. - เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน ปวดตามร่างกาย
15 ต.ค.2564 09.00 น. - ไปหาหมอที่ รพ.หนองกุงศรี ไปด้วยกันกับเพื่อนที่อยู่หมู่ 2
15 ต.ค.2564 12.00-13.00 น. - ไปเซเว่น ปั๊มน้ำมันปตท. หนองกุงศรี และนั่งกินข้าวที่หน้าเซเว่น
15 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ พบเชื้อ และส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
16 ต.ค.2564 07.30 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อ
16 ต.ค.2564 10.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น