Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7857 | รายที่ 7858 | รายที่ 7859 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7858 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ คัดจมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 ต.ค.2564 09.00-10.00 น. - นั่งเล่นกับเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7859) และมีผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8312 มานั่งคุยด้วย
6-8 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
9 ต.ค.2564 08.00 น. - รับบัตร ATM ของผู้ป่วยรายที่ 8312 ไปกดเงินและซื้อของมาให้
10 ต.ค.2564 13.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจไม่พบเชื้อ หลังจากกลับมาบ้านช่วงเย็นมีอาการเจ็บคอ คัดจมูก
11-14 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
15 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจโควิด - 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.หนองกุงศรี ไปด้วยกัน 5 คน
16 ต.ค.2564 07.30 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อ
16 ต.ค.2564 10.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น