Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7859 | รายที่ 7860 | รายที่ 7869 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7860 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 12 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-8 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
9 ต.ค.2564 10.00-10.30 น. - ไปรับเงินอาหารกลางวันที่โรงเรียนหนองสวงวิทยาคมกับครูประจำชั้น
9 ต.ค.2564 19.00-20.00 น. - ใส่ซิมโทรศัพท์ ทำเฟสบุ้ค ให้ผู้ป่วยที่มีผล inconclusive
10 ต.ค.2564 13.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจไม่พบเชื้อ
11-14 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
15 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ พบเชื้อ และส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ไปด้วยกัน 5 คน
15 ต.ค.2564 18.00 น. - มีอาการ ไข้ เจ็บคอ
16 ต.ค.2564 07.30 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อ
16 ต.ค.2564 10.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น