Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7869 | รายที่ 7870 | รายที่ 7871 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7870 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 83 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 13/10/2564 06.00 น. - 19.00 น. - เป็นผู้ป่วยติดตียง อาศัยอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
14/10/2564 15.00 น. - ลูกสะใภ้ที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผู้ป่วยเริ่ม ไอ มีน้ำมูกไหล
15/10/2564 06.00 น. - 19.00 น. - อาศัยอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
16/10/2564 09.00 น.-10.00 น. - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกมาตรวจหาเชื้อโควิด19 ส่งตรวจ รพร.กุฉินารายณ์
17/10/2564 08.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
17/10/2564 18.00 น. - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น