Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7871 | รายที่ 7872 | รายที่ 7879 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7872 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 52 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : สุขภาพจิต


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 11 /10/2564 07.00 น. - 18.00 น - อาศัยอยู่ที่เถียงนาตลอดทั้งวันไม่ได้ไปไหน กลางคืนภรรยาออกมานอนที่เถียงนา
12/10/2564 06.00 น.–18.00 น. - ทราบว่าภรรยาตรวจพบเชื้อโควิด19 อยู่ที่เถียงนาไม่ได้ไปไหน
13/10/2564 08.00 น - 10.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ รพร.กุฉินารายณ์ เสร็จแล้วกลับไปที่เถียงนา
14/10/2564 07.30 น.- 20.00 น. - อยู่ที่เถียงนาไม่ได้ไปไหน
15/10/2564 07.00 น. - 18.30 น. - เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ พักผ่อนที่เถียงนาไม่ได้ไปไหน
16/10/2564 08.30 น – 10.30 น - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยรถโรงพยาบาลมารับที่พื้นที่โคกโก่ง เนื่องจากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เสร็จแล้วกลับมานอนที่เถียงนา
17/ 10/2564 08.30น – 10.00 น - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19
17/ 10/2564 09.30 น. –16.00 น - เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น