Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7872 | รายที่ 7879 | รายที่ 7880 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7879 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-10 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน และเดินไปเล่นกับหลานบ้านตรงข้ามวันละ 1-2 ชั่วโมง (บ้านผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7881) และมีผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7857 มาเล่นด้วย
11 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ไปด้วยกัน 6 คน พร้อมผู้ป่วยรายที่ 7857,7881
12-13 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
14 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน และเริ่มมีอาการไอ มีเสมหะ
15 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
16 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ พบเชื้อ และส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ไปด้วยกัน 4 คน
17 ต.ค.2564 09.00 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อ
17 ต.ค.2564 10.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น