Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7879 | รายที่ 7880 | รายที่ 7881 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7880 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-30 ก.ย.64 08.00-20.00 น. - ทำงานอยู่ที่บ้าน
1 ต.ค.64 08.00-10.00 น. -พาน้าสาว(ผู้ป่วยมีผลInconclusive)ไปส่งบ้านลูกสาวที่ อ.ยางตลาด
1 ต.ค.64 11.00น. -เดินทางกลับบ้านตำบลหนองใหญ่ไม่ได้แวะที่ไหน
2 ต.ค.64 08.00 - เดินมางไปรับน้า(ผู้ป่วยมีผลInconclusive) ที่ อ.ยางตลาด
2 ต.ค.64 13.30 -เดินทางกลับบ้านตำบลหนองใหญ่ไม่ได้แวะที่ไหน
2 ต.ค.64 14.00 - เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ อ.ท่าคันโท
3-14 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - พักที่บ้านกักตัวสังเกตุอาการ
15 ต.ค.64 09.00 - ได้รับแจ้งจากน้า(ผู้ป่วยมีผลInconclusive) ว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19
16 ต.ค.64 13.00 -16.30น -เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผลพบเชื้อ จึงได้รับการตรวจด้วยRT-PCR และเดินทางกลับบ้านเพื่อรอผล
17 ต.ค.64 08.00 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
17 ต.ค.64 10.00น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น