Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7881 | รายที่ 7888 | รายที่ 7889 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7888 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 60 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3 ตุลาคม 2564 หลาน(อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน)ออกจากเรือนจำโคกคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และ เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
6 ตุลาคม 2564 หลานที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
ึ7 ตุลาคม 2564 ตรวจswab ค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี ATK โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กมลาไสย ผลไม่พบเชื้อ
15 ตุลาคม 2564 ตรวจSwab รอบ 2 พบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี ATK โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กมลาไสย
16 ตุลาคม 2564 ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
16 ตุลาคม 2564 เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ตุลาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น