Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7888 | รายที่ 7889 | รายที่ 7890 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7889 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 18 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 (พี่ชายเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19) กักตัวที่บ้าน ม. 7 ตั้งเเต่วันที่ 7 ต.ค. 64-16 ต.ค.64


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 ตุลาคม 2564 06.00 น. ผู้ป่วยอยู่กับพี่ชาย (ทราบภายหลังว่าพี่ชายติดเชื้อโควิด-19)
5 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ร้านค้าในบ้านลาด ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
5 ตุลาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นกับเพื่อนที่ร้านค้าหน้าโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
6 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยพักผ่อนที่บ้านลาด ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 ตุลาคม 2564 07.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นบ้านเพื่อนที่บ้านลาด ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 ตุลาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ม. 7 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง แจ้งให้กักตัว เนื่องจากพี่ชายของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
8 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อรอบที่ 1 โดยรถของเทศบาลตำบลหลักเมืองมารับผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจไม่พบเชื้อ
9-15 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ม.7 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
16 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 โดยรถของเทศบาลตำบลหลักเมืองมารับผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลกมลาไสย โดยแพทย์ส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
16 ตุลาคม 2564 22.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
17 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย โดยรถของโรงพยาบาลมารับผู้ป่วย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น