Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7890 | รายที่ 7891 | รายที่ 7892 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7891 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เฝ้าผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8382 ที่โรงพยาบาลสามชัย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3-7 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน ไปหาเพื่อนเป็นบางวัน จำวันและเวลาไม่ได้
8 ต.ค.64 18.50 น. -เดินทางไปเซเว่น(7-11)สามชัย
19.00 น. -เฝ้าผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8382 ที่โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้เดินทางไปไหน
9 ต.ค.64 09.00 น. -เดินทางกลับบ้าน
12.00 น. -ทานข้าวร้านบ้านหนองกุงใหญ่ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย
13.00 น. -เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่โรงเรียนสามชัย
15.00 น. -เดินทางไปเซเว่น(7-11)สามชัย
16.00 น. -ส่งเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกัน
16.10 น. -กลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
10 ต.ค.64 10.00 น. -ญาติ เป็นผู้ป่วยยืนยัน 8376 8390 และ 8382 (ผู้ป่วย Admit) มีผล ATK+
11.00 น. -เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามชัย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test kit ผลไม่พบเชื้อโควิด-19
-ตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
11 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
09.00 น. - ได้รับแจ้งผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19
12-15 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
16 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
-เริ่มมีอาการ จมูกไม่ได้กลิ่น
17 ต.ค. 64 09.00 น. -เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR
-กลับบ้าน กักตัว ไม่ได้ออกไปไหน
18 ต.ค. 64 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น