Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7892 | รายที่ 7893 | รายที่ 7894 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7893 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 7 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7856 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-12 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7856 และเล่นกับเพื่อนใกล้บ้าน 4-5 คนทุกวัน
-ได้รับแจ้งมีผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสามชัยติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งนอนรักษาตัวร่วมห้องเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7856
13 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
11.00 น. -ได้รับแจ้งผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7856 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test kit ที่โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด-19 และตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
-ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7856 Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
14 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
-ทราบผล RT-PCR ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7856 Inconclusive
15 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
-เริ่มมีอาการ ไข้
16 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
-ทราบผลคุณยาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7856) ยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
-รพ.สต.หนองแสง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test kit ผลพบเชื้อโควิด-19
17 ต.ค. 64 09.00 น. -เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลสามชัย
-กลับบ้าน กักตัว ไม่ได้ออกไปไหน
18 ต.ค.64 09.00 น. -ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น