Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7894 | รายที่ 7895 | รายที่ 7896 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7895 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ผู้ป่วยไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไวรัสตับอักเสบบี
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามชัย อำเภอสามชัย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8382, 8387 และ 8392 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 – 7 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันไม่ได้เดินทางไปไหน
8 - 9 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -เดินทางไปพบหมอที่โรงพยาบาลสามชัย และได้เข้าพักตึกผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลสามชัย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8382, 8387 และ 8392
10 ต.ค. 64 09.30 น. -เดินทางออกโรงพยาบาลสามชัย แพทย์อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน
12.00 น. -พักอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันไม่ได้เดินทางไปไหน
11–15 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันไม่ได้เดินทางไปไหน
16 ส.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันไม่ได้เดินทางไปไหน
-เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองแสง ตรวจ Antigen test kit ผลพบเชื้อโควิด 19
17 ต.ค. 64 09.00 น. -เดินทางมาตรวจคัดกรองโควิด - 19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผล
11.00 น. -เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย
18 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -ได้รับแจ้งผลยืนยันพบเชื้อโควิด -19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น