Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7895 | รายที่ 7896 | รายที่ 7897 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7896 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เฝ้าผู้ป่วยผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7895 นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 – 9 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -ดูแลเช็ดตัว ให้อาหารผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7895 ที่บ้านดานเม็ก ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
กลางคืน -เดินทางไปกรีดยาง ที่สวนยางบ้านดานเม็กกับสามี และลูกชาย
10 ต.ค. 64 09.00 น. -เดินทางมารับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7895 กลับไปพักฟื้นที่บ้านดานเม็ก ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12.00 น. -พักอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันไม่ได้เดินทางไปไหน
11–14 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -ดูแลเช็ดตัว ให้อาหารผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7895 ที่บ้านดานเม็ก ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
กลางคืน -เดินทางไปกรีดยาง ที่สวนยางบ้านดานเม็กกับสามี และลูกชาย
15 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -ดูแลเช็ดตัว ให้อาหารผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7895 ที่บ้านดานเม็ก ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
กลางคืน -เดินทางไปกรีดยาง ที่สวนยางบ้านดานเม็กกับกับสามี และลูกชาย
-เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ
16 ส.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันไม่ได้เดินทางไปไหน
-เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองแสง ตรวจ Antigen test kit ผลพบเชื้อโควิด 19
17 ต.ค. 64 09.00 น. -เดินทางมาตรวจคัดกรองโควิด - 19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผล
18 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -ได้รับแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด -19
11.00 น. -เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น