Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7896 | รายที่ 7897 | รายที่ 7898 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7897 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ ผ่านมา สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7896 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 – 9 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ในบ้านตลอดทั้งวัน
กลางคืน - เดินทางไปกรีดยาง ที่สวนยางบ้านดานเม็กกับภรรยา ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7896 และลูกชาย
10 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางมารับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7895 กลับไปพักฟื้นที่บ้านดานเม็ก ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12.00 น. - พักอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันไม่ได้เดินทางไปไหน
11–15 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ในบ้านตลอดทั้งวัน
กลางคืน - เดินทางไปกรีดยาง ที่สวนยางบ้านดานเม็กกับภรรยา ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7896 และลูกชาย
16 ส.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ในบ้านตลอดทั้งวัน
- ตรวจ ATK ที่บ้านโดย อสม. ผลออกมาเป็นมีเชื้อโควิด - 19
- เริ่มมีอาการ ปวดกล้ามเนื้อ
17 ต.ค. 64 09.00 น. - เดินทางมาตรวจคัดกรองโควิด - 19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผล
18 ต.ค. 64 09.00 น. รพ.สามชัยแจ้งผล การตรวจ RT-PCR พบเชื้อโควิด -19
11.00 น. - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น