Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7897 | รายที่ 7898 | รายที่ 7899 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7898 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-8 ต.ค.2564 09.00-18.00 น. - ไปเล่นบ้านเพื่อนแม่ ที่หมู่ 2 ต.หนองสรวง ไปกับแม่ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7857)
9-10 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน
11 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ นั่งรถเก๋งไปด้วยกัน 6 คน
12-13 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน
14 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ ตัวร้อน
15-16 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่ที่บ้าน
17 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.หนองกุงศรี กับปู่และย่า โดยรถ EMS ทต.หนองสรวง
18 ต.ค.2564 08.30 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อ
18 ต.ค.2564 11.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น