Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7898 | รายที่ 7899 | รายที่ 7901 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7899 ห้วยเม็ก

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 30 ปี 5 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยเม็ก ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตศรีราชา จังหวัด ชลบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 14/10/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
18 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น