Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7899 | รายที่ 7901 | รายที่ 7905 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7901 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ .....เกษตรกร....... ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้....มีน้ำมูก......ไอมีเสมหะ..
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 ต.ค. 64 07.30 น. 18.00 น. อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) เอาลูกชายมาฝากให้เลี้ยง ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) มารับลูกชายกลับบ้าน
5 ต.ค. 64 07.30 น. 12.00 – 13.00 น. 18.00 น. อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) เอาลูกชายมาฝากให้เลี้ยง เดินทางไปซื้อของที่ตลาดทุ่งนาทอง ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) มารับลูกชายกลับบ้าน
6 -8 ต.ค. 64 07.30 น. 18.00 น. อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) เอาลูกชายมาฝากให้เลี้ยง ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) มารับลูกชายกลับบ้าน
9 ต.ค. 64 07.30 น. 13.00 – 14.00 น. 18.00 น. อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) เอาลูกชายมาฝากให้เลี้ยง เดินทางไปซื้อของที่ตลาดทุ่งนาทองพร้อมลูกสาวและหลานชาย ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) มารับลูกชายกลับบ้าน
10 ต.ค. 64 07.30 น. 14.00 – 15.00 น. 18.00 น. อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) เอาลูกชายมาฝากให้เลี้ยง พาหลานชายและลูกหลานของเพื่อนบ้านไปเล่นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) มารับลูกชายกลับบ้าน
11 ต.ค. 64 07.30 น. 12.00 – 13.00 น. 14.00 – 15.00 น. 18.00 น. อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) เอาลูกชายมาฝากให้เลี้ยง เดินทางไปซื้อของที่ตลาดทุ่งนาทองพร้อมหลานชายและลูกหลานของเพื่อนบ้าน ขากลับจากตลาดแวะพาหลานไปเล่นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) มารับลูกชายกลับบ้าน
12 -14 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7794) เอาลูกชายมาฝากให้เลี้ยง ลูกสาวมีไข้เลยไม่มารับลูกชายกลับไปนอนที่บ้านด้วย
15 ต.ค. 64 09.30 น. 10.30 น. ได้รับแจ้งจากลูกสาว ว่าตรวจพบเชื้อโควิด – 19 อยู่ที่บ้านกับหลานชาย ไม่ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด – 19 พร้อมสามีและหลานสาวที่เดินทางไปตรวจที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากหลานชายนอนหลับ
16 ต.ค. 64 09.30 น. 11.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจของสามี(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7866) และหลานสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่7868) ว่าตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกมารับสามีกับหลานสาวเข้าไปรักษา
17 ต.ค. 64 08.30 – 12.00 น. เดินทางพร้อมหลานชายไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก ไอมีเสมหะ
18 ต.ค. 64 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น