Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7901 | รายที่ 7905 | รายที่ 7907 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7905 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท อาชีพ ร้บจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 กันยายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยัน 7949,7950,7941)
16-22 กันยายน 2564 18.00 น. ผู้ป่วยไปกินข้าวเย็นบ้านเพื่อน
23 กันยายน 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านศรีสวัสดิ์ ตำบลหนองหิน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (เริ่มมีอาการ ปวดศีรษะ)
24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 กันยายน 2564 19.00 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน
26 กันยายน 2564 07.00-13.00 น. เพื่อนจากหมู่ 2 ต.ดงสมบูรณ์มาเล่นด้วย (ผู้ป่วยยืนยัน 7949,7950)
26 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาเล่นที่บ้านเพื่อนหมู่ 2 ต.ดงสมบูรณ์ (2 คน)
26 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาเล่นที่บ้านเพื่อนหมู่ 2 ต.ดงสมบูรณ์ (18 คน)
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดบ้านหนองหิน ร้านขายของชำ และร้านส้มตำ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
29 กันยายน 2564-1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอมีเสมหะ เจ็บคอเดินทางโดยรถ EMS เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ไปโรงพยาบาลท่าคันโท แพทย์ให้ตรวจโควิด-19
3 ตุลาคม 2564 07.00 น. โรงพยาบาลท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
3 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น