Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7908 | รายที่ 7913 | รายที่ 7915 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7913 หนองกุงศรี

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 31 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองกุงศรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตปลวกแดง จังหวัด ระยอง เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 30/09/2564
ด้วยอาการ : ไอ ถ่ายเหลว จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
04 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลต.หนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
02 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
04 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น