Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7915 | รายที่ 7917 | รายที่ 7918 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7917 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 19 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ ลูกจ้าง อำเภอ/เขตปลวกแดง จังหวัด ระยอง เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 01/10/2564
ด้วยอาการ : มีไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง พักอาศัยร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
02 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ ุ6 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
03 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
02 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น