Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7935 | รายที่ 7936 | รายที่ 7939 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7936 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 44 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7581 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน ไม่ได้ไปไหน
20 กันยายน 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปไร่โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
20 กันยายน 2564 17.00 – 17.05 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าวโดยรถจักรยานยนต์ ที่ร้านค้าในชุมชน
21 กันยายน 2564 12.00 – 12.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำบุญข้าวสากที่วัดอนุเขตตาราม ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมสามีและลูก 2 คน
21 กันยายน 2564 18.30 – 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พาแม่(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7581 กาฬสินธุ์)ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนจาน รับยาแล้วกลับบ้าน
22 - 23 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน
22 - 23 กันยายน 2564 17.00 – 17.05 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าวโดยรถจักรยานยนต์ ที่ร้านค้าในชุมชน
24 กันยายน 2564 08.00 – 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับลูก ที่โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ต.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ แล้วกลับบ้าน
25 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยทราบว่าแม่ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID - 19
26 กันยายน 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมกับสามี และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล ครั้งที่ 1
27 กันยายน 2564 07.00 – 07.05 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าวโดยรถจักรยานยนต์ ที่ร้านค้าในชุมชน
27 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลดอนจาน ผลไม่พบสารพันธุกรรม COVID - 19
28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน
28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 17.00 – 17.05 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าวโดยรถจักรยานยนต์ ที่ร้านค้าในชุมชน
4 ตุลาคม 2564 09.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมกับสามี และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล ครั้งที่ 2
5 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
5 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น