Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7936 | รายที่ 7939 | รายที่ 7940 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7939 เขาวง

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง อาชีพ ก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่เรือนจำโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ตลอดทั้งวัน
1 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่ที่เรือนจำโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (เริ่มมีอาการปวดศีรษะและมีเสมหะ)
14.30-15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางออกจากเรือนจำโคกคำม่วงและเดินทางไปรับเอกสารที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางออกจากจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกลับบ้านพร้อมเพื่อนร่วมเดินทางรวม 5 คน
16.00-16.40 น. ผู้ป่วยเดินทางถึงอำเภอกุฉินารายณ์ มีผู้ปกครองมารับและเดินทางกลับบ้านที่ ต.สงเปลือย อ. เขาวง จ.กาฬสินธุ์
17.00-18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปหาเพื่อนที่ หมู่ 7 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ม.10 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
2 ตุลาคม 2564 08.00-13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปหาเพื่อนที่ หมู่ 12 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน
14.00-18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปหาญาติที่หมู่ 13 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ม.10 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
10.00-10.20 น ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะและมีเสมหะ จึงเดินทางไปคลินิก ที่หมู่ 16 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน
4 ตุลาคม 2564 07.30-10.00 น ผู้ป่วยเดินทางมารายงานตัวตามนัดที่โรงพยาบาลเขาวง เจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยนอกซักประวัติเบื้องต้นพบว่ามีอาการปวดศีรษะและมีเสมหะ จึงแจ้งให้ไปรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่จุดตรวจคัดกรอง
10.00-10.30 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวงแจ้งผลตรวจด้วยวิธี Antigen Test kit (ATK) พบผลบวก (เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง)
22.00 น. เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจยืนยันด้วยวิธี PCR พบสารพันธุกรรม โควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น