Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7939 | รายที่ 7940 | รายที่ 7941 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7940 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : จิตเวช
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้บำบัดผู้ติดยาเสพติด ณ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ณ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ร่วมบำบัดและนอนรวมกัน 150-200 คน
27 กันยายน 2564 10.00 น. - เดินทางจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง พร้อมเพื่อนต่างอำเภอจำนวน 2 คน
27 กันยายน 2564 14.00 น. - แวะเติมน้ำมันและเข้าห้องน้ำที่อำเภอสหัสขันธ์
27 กันยายน 2564 14.20 น. - แวะส่งเพื่อนที่บ้านใกล้ตลาดเทศบาลตำบลโคกเครือ อำเภอสหัสขันธ์ ผู้ป่วยไม่ได้ลงจากรถ
27 กันยายน 2564 15.30 น. - ถึงบ้านที่บ้านห้วยยางดงหมู่ที่ 8 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 คน
28 กันยายน 2564 09.00 น. -เดินทางไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี โดยรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง
28 กันยายน 2564 10.30 น. - เข้าไปรายงานตัวและตรวจปัสสาวะที่ รพ.หนองกุงศรี โดยเข้าพบหมอที่คลินิกจิตเวช และเข้าพบแพทย์ที่ห้องตรวจ แล้วรับยากลับบ้าน
28 กันยายน 2564 13.30 น. - เดินทางกลับบ้านแวะซื้ออาหารที่ร้านเก๋ข้าวมันไก่ ผู้ป่วยไม่ได้ลงจากรถ
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน เริ่มมีอาการไข้ ไอมีเสมหะ มีน้ำมูกใส ปวดศรีษะ บ่นว่ามาอยู่ที่บ้านกินอาหารไม่ค่อยอร่อย ลิ้นรับรสไม่ได้
30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่บ้านและไปเล่นกับเพื่อนใกล้ๆบ้านกัน ไปซื้อของที่ร้านค้าขายของชำในหมู่บ้านบ้างเป็นบางครั้ง แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกหมู่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
4 ตุลาคม 2564 13.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ผล ATK Positive และส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น