Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7940 | รายที่ 7941 | รายที่ 7942 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7941 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 4 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 7949 และ7950


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 กันยายน 2564-1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว(รายที่7949.7950) ไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัวไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีไข้
3 ตุลาคม 2564 10.00 น. แม่พามาขอรับบริการที่ รพ.สต.ดงสมบูรณ์ จนท.ให้ตรวจ COVID-19 เนื่องจากเพื่อนของแม่ (รายที่ 7905) ตรวจพบเชื้อโควิด-19
3 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถนำส่ง ทต.ดงสมบูรณ์เข้าตรวจ COVID-19 ที่โรงพยาบาลท่าคันโท
3 ตุลาคม 2564 12.30 น. ผู้ป่วยกลับมากักตัวต่อที่บ้านไม่ได้ไปไหน
4 ตุลาคม 2564 07.30 น. โรงพยาบาลท่าคันโท รายงานผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
04 ตุลาคม 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น