Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7941 | รายที่ 7942 | รายที่ 7943 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7942 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 40 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7581 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน
19 กันยายน 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยไปช่วยงานแม่(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7581 กาฬสินธุ์) โดยรถจักรยานยนต์ ในหมู่บ้าน
19 กันยายน 2564 11.00 - 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซ่อมแซมบ้านโดยรถจักยานยนต์ มีเพื่อนร่วมงาน 1 คน ในหมู่บ้านใกล้เคียง
20 กันยายน 2564 07.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซ่อมแซมบ้านโดยรถจักยานยนต์ มีเพื่อนร่วมงาน 1 คน ในหมู่บ้านใกล้เคียง
21 กันยายน 2564 12.00 – 12.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำบุญข้าวสากที่วัดอนุเขตตาราม ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก 2 คน
21 กันยายน 2564 13.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซ่อมแซมบ้านโดยรถจักยานยนต์ มีเพื่อนร่วมงาน 1 คน ในหมู่บ้านใกล้เคียง
22 - 24 กันยายน 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซ่อมแซมบ้านโดยรถจักยานยนต์ มีเพื่อนร่วมงาน 1 คน ในหมู่บ้านใกล้เคียง
25 กันยายน 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซ่อมแซมบ้านโดยรถจักยานยนต์ มีเพื่อนร่วมงาน 1 คน ในหมู่บ้านใกล้เคียง
25 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยทราบว่าแม่ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID - 19
26 กันยายน 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมกับภรรยา และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล ครั้งที่ 1
27 กันยายน 2564 09.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปไร่ โดยรถจักรยานยนต์
27 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลดอนจาน ผลไม่พบสารพันธุกรรม COVID - 19
28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน ไม่ได้ไปไหน
3 ตุลาคม 2564 10.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซ่อมแซมบ้านโดยรถจักยานยนต์ มีเพื่อนร่วมงาน 1 คน ในหมู่บ้านใกล้เคียง
4 ตุลาคม 2564 09.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมกับภรรยา ครั้งที่ 2
4 ตุลาคม 2564 15.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซ่อมแซมบ้านโดยรถจักยานยนต์ มีเพื่อนร่วมงาน 1 คน ในหมู่บ้านใกล้เคียง
5 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
5 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น