Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7942 | รายที่ 7943 | รายที่ 7944 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7943 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-22 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง
23-24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง ไปร้านขายของชำใกล้ๆบ้าน
25 กันยายน 2564 11.00 น. - ไปส่งแม่ที่สนามบินขอนแก่น ร่วมกับน้าและพี่สาว
25 กันยายน 2564 13.00-15.00 น. - กินชาบูที่ร้านชาบูไดโนเสาร์ กับน้าและพี่สาว
26 กันยายน 2564 16.00 น. - พายายไปถ่ายรูปสระน้ำที่ไร่
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง
28 กันยายน 2564 16.00-17.00 น. - ไปกินข้าวที่อ.สหัสขันธ์กับน้า แฟนน้า และพี่สาว (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ)
29 กันยายน 2564 19.00-22.00 น. - กินหมูกระทะที่บ้าน ร่วมกับเพื่อน 2 คน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง
1 ตุลาคม 2564 11.00 น. - เดินทางกลับจ.มหาสารคาม โดยรถส่วนตัว เริ่มมีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีเสมหะ ไอห่างๆ
1 ตุลาคม 2564 11.30 น. - ไปรับพัสดุที่ Kerry express สาขาหนองกุงศรี
1 ตุลาคม 2564 13.00 น. - เดินทางถึงจ.มหาสารคาม
1 ตุลาคม 2564 13.15 น. - ซื้อของที่ 400 ไร่การเกษตร
1 ตุลาคม 2564 14.00 น. - ทำธุระที่ธนาคารกรุงศรี สาขาเสริมไทย
1 ตุลาคม 2564 14.30 น. - กลับมาเปลี่ยนของที่ 400 ไร่การเกษตร
1 ตุลาคม 2564 17.00 น. - ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ yayoi เสริมไทย
1 ตุลาคม 2564 19.00 น. - ไปหาเพื่อนที่หอพัก
1 ตุลาคม 2564 19.50-23.00 น. - พักอยู่ที่หอพักเพื่อน
2 ตุลาคม 2564 10.00 น. - อยู่หอพัก เจ็บคอ มีเสมหะ
2 ตุลาคม 2564 17.50 น. - ไปดูหนังที่ SF เสริมไทย โรง 5 ที่นั่ง B1
2 ตุลาคม 2564 21.00 น. - แวะ Drive thru macdonal
2 ตุลาคม 2564 21.30-23.00 น. - ไปหาเพื่อนที่หอพัก
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักที่หอพัก ไม่ได้ไปไหน
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เพื่อนซื้อชุดตรวจ ATK มาให้ที่หอพัก วางไว้หน้าห้อง ผลตรวจเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ)
4 ตุลาคม 2564 09.00 น. - เดินทางไปโรงพยาบาลสุธาเวช
4 ตุลาคม 2564 09.30-11.00 น. - เดินทางจากจ.มหาสารคาม ถึงโรงพยาบาลหนองกุงศรี เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด
4 ตุลาคม 2564 16.00 น. - ผลตรวจ ATK พบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
5 ตุลาคม 2564 08.00 น. - ผลตรวจพบเชื้อ รับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น