Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7946 | รายที่ 7947 | รายที่ 7949 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7947 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้านและไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้าน ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน และสัมผัสคลุกคลีกินข้าวกับลูกชาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7940) โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
28 กันยายน 2564 09.00 น. -เดินทางพาลูกชายไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี โดยรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง
28 กันยายน 2564 10.30 น. - พาลูกชายเข้าไปรายงานตัวและตรวจปัสสาวะที่ รพ.หนองกุงศรี โดยเข้าพบหมอที่คลินิกจิตเวช และเข้าพบแพทย์ที่ห้องตรวจ แล้วรับยากลับบ้าน
28 กันยายน 2564 13.30 น. - เดินทางกลับบ้านแวะซื้ออาหารที่ร้านเก๋ข้าวมันไก่
29-30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้านและไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้าน ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่
1-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน เริ่มมีอาการไข้ ไอมีเสมหะ มีน้ำมูกใส ปวดศรีษะ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม้ได้กลิ่น
4 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
4 ตุลาคม 2564 13.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ผล ATK Positive และส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น