Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7949 | รายที่ 7950 | รายที่ 7951 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7950 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7905,7941 และ7949


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว ไม่ได้ออกไปไหน(3คน)
24 กันยายน 2564 07.00-13.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นบ้านเพื่อน(3คน)
24 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว ไม่ได้ออกไปไหน(3คน)
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกับแม่เดินทางไปเล่นที่บ้านเพื่อนแม่ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7905) ที่บ้านดงสวรรค์ ม.6 ต.ดงสมบูรณ์
27 กันยายน 2564 07.00-13.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นบ้านเพื่อน(5คน)
27 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว ไม่ได้ออกไปไหน(3คน)
29 กันยายน 2564-2 ตุลาคม 2564 07.00-13.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นบ้านเพื่อน(5คน)
29 กันยายน 2564-2 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
3 ตุลาคม 2564 07.00-12.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นบ้านเพื่อน (5คน)
3 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถนำส่งเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ เข้าตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลท่าคันโท เนื่องจากเพื่อนแม่ที่บ้านดงสวรรค์ตรวจพบเชื้อโควิด-19
3 ตุลาคม 2564 12.30 น. กักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
4 ตุลาคม 2564 07.30 น. โรงพยาบาลท่าคันโทรายงานผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
4 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น