Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7954 | รายที่ 7955 | รายที่ 7957 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7955 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 55 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-25 ก.ย. 2564 00.00 - 00.00 น. เดินเล่นบริเวณรอบ ๆ บ้าน
26 ก.ย. 2564 ช่วงเย็น ผู้ติดเชื้อยืนยันจังหวัดขอนแก่น โทรตามให้ผู้ป่วยไปบีบนวดให้
27-28 ก.ย. 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
29 ก.ย. 2564 ช่วงบ่าย ผู้ติดเชื้อยืนยันจังหวัดขอนแก่น จ้างให้ถอนหงอก (ไม่ได้สวมแมส)
29 ก.ย. 2564 ช่วงค่ำ เล่นไฮโลที่บ่อนแห่งหนึ่งในบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 7 (เถียงนาทางไปวัดป่า) ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
30 ก.ย. 2564 ช่วงค่ำ เดินเล่นบริเวณรอบ ๆ บ้าน
1 ต.ค. 2564 10.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำใหญ่ ได้รับแจ้งจากทาง SRRT อำเภอห้วยเม็ก ว่าในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลเป็น Detected ให้ติดต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และให้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ทันที
1 ต.ค. 2564 14.00 น. ได้รับคำสั่งแยกกักตัว และเข้ารับการแยกกักตัวที่ Local Quarantine (LQ) เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
2 ต.ค. 2564 21.00 น. แยกกักตัวที่ LQ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ทั้งวัน ช่วงกลางคืน เริ่มมีอาการไอ จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ และประสาน รพ.สต.คำใหญ่ เพื่อตรวจตัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี ATK ผลเป็น Positive
3 ต.ค. 2564 10.00 น. เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และรอตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR
4 ต.ค. 2564 14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
5 ต.ค. 2564 09.00 น. ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ผลเป็น Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น