Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7955 | รายที่ 7957 | รายที่ 7958 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7957 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 8 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสชิดใกล้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยืนยัน รายที่ 7620


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นกับกลุ่มเพื่อน 4 คน และอยู่กับครอบครัว
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัว
28 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด ครั้งที่ 1 ที่ตลาดนัดชุมชนแกเปะ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เสร็จแล้วเดินทางกลับมากักตัวสังเกตอาการต่อที่บ้าน
29- 30กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
1 -3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด ครั้งที่ 2 ที่ตลาดนัดชุมชนแกเปะ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เสร็จแล้วเดินทางกลับมากักตัวสังเกตอาการต่อที่บ้าน
5 ตุลาคม 2564 06.00-10.00 น. ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น