Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7958 | รายที่ 7961 | รายที่ 7962 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7961 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 17 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง พ่อแม่ เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิดรักษาหาย อยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 กันยายน 2564 09.30 น.- 13.00 น. เดินทางไปธนาคาร ไปซื้อของที่เซเว่นข้างตลาดแม่บุญล้น นำรถจักรยานยนต์มาจอดให้พ่อแม่ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
24 กันยายน 2564 16.00 น.- 17.00 น. เดินทางไปซื้อของที่ตลาดไนท์ เทศบาลห้วยเม็ก แล้วนำอาหารไปส่งพ่อแม่ที่กักตัว
25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ตอนเย็นนำอาหารไปส่งพ่อแม่ที่กักตัว
26 กันยายน 2564 10.00 น.- 14.00 น. เดินทางไปโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารข้างตลาดแม่บุญล้นแล้วไปร้านบ้านย่าคาเฟ่กับเพื่อน ตอนเย็นนำอาหารไปส่งพ่อแม่ที่กักตัว
27 กันยายน 2564 13.40 น.- 15.00 น. เดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในอำเภอห้วยเม็ก และไปโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ตอนเย็นนำอาหารไปส่งพ่อแม่ที่กักตัว
28 - 30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ตอนเย็นนำอาหารไปส่งพ่อแม่ที่กักตัว
01 ตุลาคม 2564 14.00 น. - 15.00 น. เดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในอำเภอห้วยเม็ก ตอนเย็นนำอาหารไปส่งพ่อแม่ที่กักตัว เริ่มมีไข้ ปวดศีรษะ จึงกินยาพาราเซตามอล
02 ตุลาคม 2564 11.00 น. - 11.20 น. เดินทางไปซื้ออาหารที่บ้านหนองแวงม่วง ตอนเย็นนำอาหารไปส่งพ่อแม่ที่กักตัว มีอาการเจ็บคอ ไอ น้ำมูกใส
03 ตุลาคม 2564 08.30 น.- 09.30 น. ตรวจ ATK ด้วยตนเอง พบผลเป็น Positive แจ้ง รพ.สต.กุดโดน เพื่อขอเข้ารับการตรวจยืนยัน และกักตัวที่บ้าน
04 ตุลาคม 2564 13.30 น. เดินทางไปตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก กลับเข้าที่พักกักตัว
05 ตุลาคม 2564 08.30 น. รับแจ้งผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) เข้ารักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
28 - 30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ตอนเย็นนำอาหารไปส่งพ่อแม่ที่กักตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น