Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7963 | รายที่ 7964 | รายที่ 7965 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7964 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธู์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16 ก.ย.64-18 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน -หลานมาเล่นด้วย
19 ก.ย.64-20 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน -มีเพื่อนบ้านมาเล่นด้วยบางครั้ง (สวมแมสตลอด) -ทราบว่าหลานที่มาเล่นด้วยที่บ้านติดเชื้อโควิด (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7516)
22 ก.ย.64-29 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน หลานมาเล่นที่บ้าน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7516 รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน)
1 ต.ค.64 06.00 น. 08.00 น. 10.00 น. -เริ่มมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย จมูกไม่ได้กลิ่น -ไปธุระที่กรมที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ -กลับบ้าน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 ต.ค.64-3 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ญาติมาทานข้าวร่วมกันที่บ้าน -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
4 ต.ค.64 ช่วงเช้า -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
5 ต.ค.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 -รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มารับไปรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น