Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7964 | รายที่ 7965 | รายที่ 7966 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7965 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 - 28 กันยายน 2564 ช่วงกลางวัน อาศัยอยู่ที่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
21 - 28 กันยายน 2564 ช่วงกลางคืน อาศัยอยู่ที่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
29 กันยายน 2564 ช่วงกลางวัน นำรถยนต์ไปเช็คที่ในตัวเมืองกาฬสินธุ์
29 กันยายน 2564 ช่วงกลางคืน อาศัยอยู่ที่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2564 ช่วงกลางวัน อาศัยอยู่ที่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2564 ช่วงกลางคืน อาศัยอยู่ที่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
2 - 3 ต.ค. 2564 ทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว คนในครอบครัวตรวจเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2) (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7730 ของ จ.กาฬสินธุ์)
4 ต.ค. 2564 ช่วงกลางวัน เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ที่รพ.ห้วยเม็ก ผลเป็นบวก
4 ต.ค. 2564 ช่วงกลางคืน อาศัยอยู่ที่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
5 ต.ค. 2564 ช่วงกลางวัน เดินทางไป รพ.ห้วยเม็ก เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจ RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรม
โควิด-19 พบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2) เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น