Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7965 | รายที่ 7966 | รายที่ 7967 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7966 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-17 กันยายน 2564 08.00-16.00 น 16.00 -24.00 อยู่บ้านคนเดียว ทำงานที่โรงงาน
18 กันยายน 2564 08.00 -24.00 24.00-08.00 ทำงานที่โรงงาน อยู่บ้านคนเดียว
19-20 กันยายน 2564 ตลอดวัน วันหยุดอยู่บ้าน
21-25 กันยายน 2564 08.00 -24.00 24.00-08.00 ทำงานที่โรงงาน อยู่บ้านคนเดียว
26 กันยายน 2564 ตลอดวัน วันหยุดอยู่บ้าน
27 กันยายน 2564 11.00-12.00 24.00-08.00 กดเงินตู้ATM กรุงไทยปั๊ม ปตท.กลางทุ่งบ้านหามแห เข้าจ่ายเงินที่เซเว่น ทำงานที่โรงงาน
28 กันยายน 2564 24.00-08.00 08.00 -24.00 ทำงานที่โรงงาน อยู่บ้านคนเดียว
29 กันยายน 2564 14.00-21.00 ร่วมกินข้าวที่เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง
30 กันยายน 2564 24.00-08.00 ทำงานกะดึก ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
1-2 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านคนเดียว เริ่มมีอาการไอ
3ตุลาคม 2564 ตลอดวัน ซื้อชุด ตรวจ ATK มาตรวจผลบวก
4 ตุลาคม 2564 08.00-16.00 น ตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น