Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7966 | รายที่ 7967 | รายที่ 7968 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7967 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธู์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7660


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 ก.ย.64-28 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน มีเพื่อนมาเล่นด้วย 3 คน รวมผู้ป่วยยืนยันรายที่7660 ไม่สวมแมส
29 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน มีเพื่อนมาเล่นด้วย -ทราบผลตรวจโควิด-19 พบเชื้อ เพื่อนที่มาเล่นด้วย
30 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน มีเพื่อนมาเล่นด้วย
1 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน มีเพื่อนมาเล่นด้วย -ทราบผลตรวจโควิด-19 พบเชื้อ เพื่อนที่มาเล่นด้วย
2 ต.ค.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย -ไปเล่นบ้านเพื่อน -กลับมาบ้าน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
3 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน 15.00 น. -อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน มีอาการเจ็บคอ ไม่มีไข้
4 ต.ค.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ -กลับบ้านไม่ได้ไปไหน มีเพื่อนมาเล่นด้วย ไม่สวมแมส
5 ต.ค.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 -รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น