Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7969 | รายที่ 7973 | รายที่ 7974 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7973 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-23 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน อยู่ด้วยกัน 6 คน ไม่ได้สวมหน้ากาก มีเพื่อนมาพบปะ 4-5 คน
25 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน อยู่ด้วยกัน 6 คน ไม่ได้สวมหน้ากาก มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แยกกักตัว
26-27 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน อยู่ด้วยกัน 6 คน ไม่ได้สวมหน้ากาก มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แยกกักตัว
28 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน อยู่ด้วยกัน 6 คน ไม่ได้สวมหน้ากาก แยกกักตัว
29 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน อยู่ด้วยกัน 6 คน ไม่ได้สวมหน้ากาก แยกกักตัว มีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
30 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านร่วมกัน 6 คน รับแจ้ง เพื่อนติดเชื้อโควิด จึงแยกกักตัว
1 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน -กักตัวอยู่ที่บ้าน กับลูก 2 คน ได้รับแจ้งว่าสามี ที่เข้ารับการรักษาที่รพ.กาฬสินธุ์ ติดเชื้อโควิด
2 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน -กักตัวอยู่ที่บ้าน กับลูก 2 คน
3 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน กับลูก 2 คน มีอาการไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
4 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ตลอดวัน เข้ารับการตรวจRT-PCR ที่PCU เมืองกาฬสินธุ์ไปรถยนต์นั่งท้ายกระบะ ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากตลอดเวลา เดินทางกลับ -กักตัวอยู่บ้าน อยู่กับลูกสาว ลูกชาย 2 คน
5 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ตลอดวัน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 กักตัวเพื่อรอ รพ.กส.มารับเข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยในรพ.กส.
6 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน กักตัวเพื่อรอ รพ.กส.มารับเข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยในรพ.กส.
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น