Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7977 | รายที่ 7978 | รายที่ 7979 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7978 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 7 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7949


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านและมีเพื่อนมาเล่นด้วย (7 คน)
24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านและมีเพื่อนมาเล่นด้วย (8 คน) (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7949)
25-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านและมีเพื่อนมาเล่นด้วย (7 คน)
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านและมีเพื่อนมาเล่นด้วย (7 คน) เริ่มมีไข้ เจ็บคอ
30 กันยายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยมารับบริการที่ รพ.สต.ดงสมบูรณ์ สวมแมสตลอดเวลา
30 กันยายน 2564 09.00-09.30 น. ผู้ป่วยไปรับบริการที่ รพ.สต.ดงสมบูรณ์ สวมแมสตลอดเวลา
30 กันยายน 2564 09.30 น. ผู้ป่วยกลับบ้านและมีเพื่อนมาเล่นด้วย (7 คน)
1 ตุลาคม 2564 07.30-17.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านและมีเพื่อนมาเล่นด้วย (7 คน)
1 ตุลาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยไปรับบริการคลินิคการพยาบาลแห่งหนึ่งที่บ้านหนองหิน
2 ตุลาคม 2564 07.00-18.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านและมีเพื่อนมาเล่นด้วย (7 คน)
2 ตุลาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยและครอบครัวไปทานข้าวบ้านญาติ ม.2 ต.ดงสมบูรณ์
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านและมีเพื่อนมาเล่นด้วย (7 คน)
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้านและ จนท.รพ.สต.ดงสมบูรณ์ติดตามตรวจโควิด-19 เนื่องจากเพื่อนตรวจพบเชื้อโควิด-19
5 ตุลาคม 2564 07.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
5 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น