Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7980 | รายที่ 7981 | รายที่ 7982 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7981 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 78 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7703


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 ก.ย.64-30 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน ทราบว่าหลานที่อยู่บ้านด้วยกัน ติดเชื้อโควิด (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7703) -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 ต.ค.64-3 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวกับครอบครัว
4 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
5 ต.ค.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 -รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มารับเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น