Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7984 | รายที่ 7985 | รายที่ 7986 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7985 ดอนจาน

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 18 ปี ภูมิลำเนาอำเภอดอนจาน ประกอบอาชีพ พนักงานร้านอาหาร อำเภอ/เขตบ้านฉาง จังหวัด ระยอง เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 03/10/2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : หอบหืด
ประวัติเสี่ยง -
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
05 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
06 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจำปา จังหวัดกาฬสินธุ์
06 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น