Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7985 | รายที่ 7986 | รายที่ 7987 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7986 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานเทศบาลตำบลนาจารย์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงเก็บขยะที่เรือนจำโคกคำม่วง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 กันยายน 2564 03.00-06.00 น 06.00 -10.00 10.00 น.-17.00น. ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชน กลับบ้าน ไปทุ่งนาญาติ
23 -24 กันยายน 2564 03.00-06.00 น 06.00 -10.00 10.00 น.-17.00น. ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชนและในเรือนจำโคกคำม่วง กลับบ้าน ไปทุ่งนาญาติ
25 กันยายน 2564 03.00-06.00 น 06.00 -10.00 10.00 น.-17.00น. ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชน กลับบ้าน ไปทุ่งนาญาติ
26-27 กันยายน 2564 08.00 -14.00 14.00 – 17.00 อยู่บ้าน ไปทุ่งนาญาติ
28 กันยายน 2564 03.00-06.00 น 06.00 -10.00 10.00 น.-17.00น. ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชนและในเรือนจำโคกคำม่วง กลับบ้าน ไปทุ่งนาญาติ
29 กันยายน 2564 03.00-06.00 น 06.00 -10.00 10.00 น.-17.00น. ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชน กลับบ้าน ไปทุ่งนาญาติ
30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564 ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชนและในเรือนจำโคกคำม่วง กลับบ้าน ไปทุ่งนาญาติ
1ตุลาคม 2564 03.00-06.00 น 06.00 -10.00 10.00 น.-17.00น. ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชน กลับบ้าน ไปทุ่งนาญาติ
2-3ตุลาคม 2564 ตลอดวัน วันหยุดอยู่บ้าน
3 ตุลาคม 2564 03.00-06.00 น 06.00 -10.00 10.00 น.-17.00น. ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชน กลับบ้าน ไปทุ่งนาญาติ
4 ตุลาคม 2564 08.00-12.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น