Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7987 | รายที่ 7991 | รายที่ 7992 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7991 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ ครั่นเนื้อครั่นตัว
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ผู้บำบัดยาเสพติดออกจากเรือนจำโคกคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 1/10/2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-30/10/2564 ตลอดทั้งวัน -เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ณ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1/10/2564 10.30 น. -เดินทางออกจากเรือนจำโคกคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถโดยสารประจำทาง ปลายทาง อ.กมลาไสย
1/10/2564 ตลอดทั้งวัน -พ่อกับแม่เดินทางไปรับที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อกลับภูมิลำเนา อ.ร่องคำ
1/10/2564 15.30 น. -เดินทางถึงภูมิลำเนา อ.ร่องคำ
1/10/2564 16.00 น. -ไปซื้อเนื้อวัวที่เขียงเนื้อวัวในหมู่บ้านกกมะค่า (สวมหน้ากากอนามัย)
1/10/2564 -ซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านกกมะค่า (สวมหน้ากากอนามัย)
1/10/2564 16.30 น. -กินข้าวที่บ้าน (คนเดียว)
1/10/2564 17.00 น. -ออกไปทุ่งนา (คนเดียว)
1/10/2564 18.00 น. -เดินทางกลับจากทุ่งนาโดยรถจักรยานยนต์
2/10/2564 05.00 น. -ไปนา เก็บเห็ด
2/10/2564 ตลอดทั้งวัน -นอนอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน (อยู่บ้านด้วยกัน 4 คน)
3/10/2564 05.00 น. -ไปนา เก็บเห็ด
3/10/2564 ตลอดทั้งวัน -นอนอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน (อยู่บ้านด้วยกัน 4 คน)
3/10/2564 19.00-21.30 น. -ไปกินข้าวสังสรรค์ที่ทุ่งนาญาติ กับเพื่อนจำนวน 5 คน
3/10/2564 21.30 น. -กลับมานอนพักผ่อนที่บ้าน
4/10/2564 07.00 น. -นั่งกินข้าวสังสรรค์กับหลานที่บ้าน จำนวน 2 คน
4/10/2564 08.00 น. -เดินทางไปสำนักงานคุมความประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์กระบะส่วนตัว ไปด้วยกัน 4 คน นั่งหน้าร่วมกันกับคนขับ
4/10/2564 12.00 น. -เดินทางกลับจากสำนักงานควบคุมความประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ กินข้าวที่บ้าน (คนเดียว)
4/10/2564 13.00 น. -นอนพักผ่อนที่บ้าน
4/10/2564 16.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์แรกรับ วัดร่องคำ ต.ร่องคำ ผล ATK Positive
4/10/2564 17.00 น. -กักตัวที่วัดร่องคำ เพื่อรอเข้ารับการตรวจ PCR เพื่อยืนยันผล
5/10/2564 11.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อยืนยันผลด้วยวิธี PCR ที่ โรงพยาบาลร่องคำ
5/10/2564 12.00 น. -Admit รอผลการตรวจที่ โรงพยาบาลร่องคำ
6/10/2564 09.00 น. -โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
6/10/2564 -เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น