Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7991 | รายที่ 7992 | รายที่ 7993 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7992 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ลูกจ้างพนักงานเทศบาลตำบลนาจารย์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง เก็บขยะติดเชื้อที่เรือนจำโคกคำม่วง (สถานพิสูจน์ เรือนจำชั่วคราว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 กันยายน 2564 03.00-08.00 น. 08.30-09.00 น. 09.00-02.00 น. -ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชน -กลับบ้านพื้นที่ตำบลขมิ้น -นอนที่ทุ่งนา
23 กันยายน 2564 03.00-08.00 น. 08.00-09.00 น. 09.00-02.00 น. -ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชนและในเรือนจำโคกคำม่วง -กลับบ้านพื้นที่ตำบลขมิ้น -นอนที่ทุ่งนา
24-25 กันยายน 2564 03.00-08.00 น. 08.30-09.00 น. 09.00-02.00 น. -ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชน -กลับบ้านพื้นที่ตำบลขมิ้น -นอนที่ทุ่งนา
26-27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -วันหยุดอยู่บ้าน -นอนที่ทุ่งนา
28 กันยายน 2564 03.00-08.00 น. 08.00-09.00 น. 20.30-20.50 น. 20.50-02.00 น. -ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชนและในเรือนจำโคกคำม่วง -กลับบ้านพื้นที่ตำบลขมิ้น -ไปหาเพื่อนที่บ้าน พูดคุยไม่สวมหน้ากาก ประมาณ 20 นาที่ -นอนที่ทุ่งนาตำบลภูปอ
29 กันยายน 2564 03.00-08.00 น. 08.30-01.30 น. -ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชน -กลับบ้านพื้นที่ตำบลภูปอนอนที่ทุ่งนา
30 กันยายน 2564 03.00-08.00 น. 08.00-02.00 น. -ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชนและในเรือนจำโคกคำม่วง -กลับบ้านพื้นที่ตำบลภูปอ
1 ตุลาคม 2564 03.00-08.00 น. 08.00-02.00 น. -ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชน -นอนที่ทุ่งนาตำบลภูปอ
2-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -วันหยุดอยู่บ้าน -นอนที่ทุ่งนาตำบลภูปอ
4 ตุลาคม 2564 03.00-08.00 น. 08.00-02.00 น. -ขึ้นรถเก็บขยะในชุมชน -กลับบ้านนอนที่ทุ่งนาตำบลภูปอ
5 ตุลาคม 2564 08.00 -12.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
6 ตุลาคม 2564 08.00 -12.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น