Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7992 | รายที่ 7993 | รายที่ 7994 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7993 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 13 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7936 และ 7942 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 - 20 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน
19 - 20 กันยายน 2564 08.30 – 12.00 น. ผู้ป่วยเรียนออนไลน์ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
21 กันยายน 2564 12.00 – 12.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำบุญข้าวสากที่วัดอนุเขตตาราม ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมพ่อแม่และน้องชาย
22 - 24 กันยายน 2564 08.30 – 12.00 น. ผู้ป่วยเรียนออนไลน์ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
25 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยทราบว่าย่าตรวจพบสารพันธุกรรม COVID - 19
26 กันยายน 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมพ่อแม่และน้องชาย และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล ครั้งที่ 1
27 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลดอนจาน ผลไม่พบสารพันธุกรรม COVID - 19
28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 08.30 – 12.00 น. ผู้ป่วยเรียนออนไลน์ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
4 ตุลาคม 2564 13.30 น. ผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก
5 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยทราบว่าพ่อแม่ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
5 ตุลาคม 2564 11.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมกับน้องชาย และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล ครั้งที่ 2
6 ตุลาคม 2564 10.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
6 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น